neděle 3. února 2013

Rozdíly ve svátcích svatých

    Světský kalendář má řadu svátků v jiný den než pokoncilní liturgie(NOM). Např. 7.března má světský kalendář svátek sv. Tomáše tak, jak byl v kalendáři tradiční liturgie a podle NOM je 31.ledna. Světský kalendář tak nenásleduje NOM se změnou svátků, ale drží se tradičního kalendáře. Vzniká dilema, zda osobně zůstat u tradičního nebo NOM slavení. NOM začíná 1.lednem a nikoli adventem. Pro srovnání se podívejme na svátky svatých, které v NOM mají jiné datum než v tradiční liturgii. Jsou uváděny i svátky, které NOM nemá. Je uváděn den úmrtí světce, nebeské narozeniny, které teologicky jsou dnem nejobvyklejšího slavení. Svátky tradiční jsou uváděny podle misálku M.Schallera. 
    Alfredo kardinál Ottaviani a Antonio kardinál Bacci v Stručném kritickém rozboru Nového mešního řádu z 5.6.1969 okamžitě po návrhu nového misálu napsali papeži řadu výhrad a také: „V Communicantes je vynechána vzpomínka na papeže a svaté mučedníky, na nichž se zakládá římská církev a kteří byli bezpochyby zprostředkovateli apoštolské tradice, kterou zdokonalili v tom, co se později, za sv. Řehoře Velikého, stalo římskou mší.“ 
Misálek Schaller                                      NOM                                Den smrti 
2.prosince sv. Bibiána(+ 363) 1.zrušeno 
4.12. sv. Petra Chrysologa                 30.července                            31.7.
5.12. sv. Sáby (+ 532)           2.zrušeno
16.12 sv. Eusebia                                2.srpna                                    1.8.
21.12 sv. Tomáš, apoštol                     3.července                                -
14.ledna sv. Hilarius                           13.leden                                     -
15.1. sv. Pavel, poustevník(+ 341)  3.zrušeno 
16.1. sv. Marcel, p. a m.(+ 309)      4.zrušeno
18.1. Nastolení sv. Petra v Římě      změněno na P.Marii, Matku jednoty křesťanů
19.1.sv. Maria, Marta, Audifax, Abach (+ okolo 270) 5.zrušeno
22.1.sv. Anastasia(+ 628)               6.zrušeno
23.1.sv. Rajmunda z P.                        7.ledna                                      6.l.
24.1.sv. Timothea                              26.1. s Titem 
26.1.sv. Polykarp                              23.února                                   23.2.
27.1.sv. Jan Zlatoústý                        13.září                                      14.9.
28.1.sv. Petra Nolaska(+ 1256)   7.zrušeno 
28.1.sv. Anežka m., podruhé        8.zrušeno 
29.1.sv. František Saleský                   24.ledna                                  28.12.
30.1.sv. Martina (+226)               9.zrušeno 
1.února: sv. Ignáce z Antiochie            17.října                                      -
4.2.sv. Ondřeje Korsiniho(+ 1373) 10.zrušeno 
6.2.sv. Tita 26.1.                                s Timoteem 
7.2.sv. Romualda                               19.června                                  19.6.
8.2.sv. Jan z Mathy(+ 1213)       11.zrušeno
 9.2.sv. Cyril Alexandrijský                27.června                                   27.6.
12.2. Sedmi zakladatelů řádu servitů 17.února 
14.2.sv.Valentina(+ 269)             12.zrušeno
15.2.sv. Faustina a Jovity(+ 120)13.zrušeno 
18.2.sv. Simeona(+ 107)            14.zrušeno 
23.2.sv. Petr Damiána                      21.února                                       -
24.2.sv. Matěje                               14.května                                      -
 27.2.sv.Gabriela, vyznavače(+1862) 15.zrušeno 
2.března blahosl.Anežky České   13.listopadu                                        2.3.
4.-5.3 Přenesení ostatků sv. Václava 16.zrušeno 
6.3.sv. Perpetuy a Felicity               7.března                                          7.3.
7.3.sv. Tomáš Akvinský                28.leden                                            7.3.
10.3.sv. Čtyřiceti Mučedníků(+320) 17.zrušeno 
11.3.sv. Jan Ogilvie                          10.března                                      10.3.
12.3.sv. Řehoře I., papeže                 3.září                                           12.3.
16.3.sv.Longina                         18.zrušeno
17.3. sv. Patricia(+ 461)            19.zrušeno 
17.3.blah.Jana Sarkandra            6.května                                             17.3.
21.3. sv. Benedikta, opata         11.července                                          21.3.
24.3.archanděla Gabriela        společně 29.9 s Michaelem a Rafaelem
27.3.sv. Jana Damašského          4.prosince                                             -
28.3.sv. Jan Kapistránský         23.říjen                                                23.10.
Pátek po Smrtné neděli Sedmibolestná P.Maria 20.zrušeno 
11.dubna sv. Lva I., papeže      10.listopadu                                         10.11.
13.4. sv.Hermenegilda(+ 584) 21.zrušeno 
14.4.sv.Justina (+ 166)           22.zrušeno 
17.4.sv. Aniceta, p. a m.(+165) 23.zrušeno 
22.4.sv. Sotera(+ 174) a Kaja(+ 296), papežů    24.zrušeno 
26.4.sv. Kleta(+ 91) a Marcelina(+304), papežů 25.zrušeno 
27.4.sv. Petra Kanisia                21.prosince                                        21.12.
28.4.sv.Pavla od Kříže              19.října                                               18.10.
29.4.sv. Petra, mučedníka(+ 1252) 26.zrušeno 
30.4.sv. Kateřiny Sienské           29.dubna                                            29.4.
1.května sv. Filipa a Jakuba          3.května                                             -
2.5. sv. Zikmunda                       30.dubna                                              -
3.5. Nalezení sv. Kříže        27 .zrušeno 
4.5. sv. Moniky                           27.srpna                                              - 
5.5.sv. Pia V., papeže                  30.dubna                                             1.5.
6.5.sv. Jana, ap. před Lat. branou 28.zrušeno 
7.5.sv. Stanislava, mučedníka       11.dubna                                            11.4.
8.5.Zjevení sv. Michaela arch. 29.zrušeno 
9.5.sv. Řehoře Naz.                   se sv. Basilem 2.ledna                           25.1.
10.května sv. Antonína, biskup(+ 1459) 30.zrušeno 
12.5.sv. Domitily                    31.zrušeno 
13.5.sv. Roberta Bellarmina        17.září                                                 17.9.
14.5.sv. Bonifáce(+ 306)       32.zrušeno 
15.5.sv. Jan Křtitele de la Salle     7.dubna                                               7.4.
7.5.sv. Paškala Baylona(+1592) 33.zrušeno 
18.5.sv. Venancia(+ 250)      34.zrušeno 
19.5.sv. Celestina(+ 1296)    35.zrušeno 
27.5.sv. Bedy Ctihodného           25.května                                            26.5.
28.5.sv. Augustina, (+ 604)         27.května                                            26.5.
29.5.sv. Magdalény de Pazzis      25.května                                            25.5.
30.5.sv. Felixe, p. a m.(+274) 36.zrušeno 
31.5.sv. Anděly Merici                27.leden                                              27.1.
4.června sv. Františka Caracciolo(+ 1608) 37.zrušeno 
9.6. sv. Prima a Feliciana(+ 303) 38.zrušeno 
10.6.sv. Markéty, královny          16.listopadu                                        16.11.
12.6. Jana z Fakunda(+ 1479) 39.zrušeno 
14.6. sv. Basila, biskupa         se sv. Řehořem Naz. 2.ledna                      1.1.
15.6.sv. Víta, Modesta a Krescencie     pouze sv. Vít 
18.6.sv. Efréma                            9.června                                               - 
19.6.sv. Juliány z Falkonerie(+ 1341) 40.zrušeno
 20.6. sv. Silveria, p. a m.(+ 540) 41.zrušeno 
25.6.sv. Vilém, opat(+ 1142) 42.zrušeno
26.6.sv. Jana a Pavla(+ 362) 43.zrušeno 
30.6.Vzpomínka na sv. ap.Pavla 44.zrušeno 
1.července Nejdrahocennější Krve Páně 45.zrušeno 
2.7. Navštívení Panny Marie                 31.května 
3.7. sv. Lva II., papeže(+683) 46.zrušeno 
5.7. sv. Antonína M.Zaccaria(+ 1539) 47.zrušeno
 6.7. oktáv apoštolů Petra a Pavla(a jiné) 48.zrušeno 
7.7.sv. Vavřince z Brindisi                      21.července                                      22.7.
8.7.sv. Alžběty, královny(+ 1336)    49.zrušeno 
10.7.sv. Sedmi bratří, mučedníků(+ 162)50. zrušeno sv. Rufiny a Sekundy (+ 273) 51.zrušeno
11.7.sv. Pia I., p. a m.(+155)          52.zrušeno 
12.7.sv. Jana Gualberta, opata(+1073) 53.zrušeno
13.7..sv. Anakleta, papeže(+91)     54.zrušeno 
14.7.sv. Bonaventury                         15.července                                        15.7.
15.7. sv. Jindřicha                              13.července                                        13.7.
17.7.sv. Alexia(+ 417)                    55.zrušeno 
18.7.sv.Kamila de Lellis                     14.července                                         14.7.
19.7 sv. Vincence z Pauly                   27.září                                                  27.9.
20.7. sv. Jeronýma Emiliana                8.února                                                  8.2.
21.7.sv. Praxedy(+ 2.stol)              56.zrušeno
23.7.sv. Apolináře(+ 75)                57.zrušeno 
26.7.sv. Anny                              sv. Jáchyma a Anny společně 26.7.                 - 
27.7.sv. Panteleona(+ 305)           58.zrušeno 
28.7.sv. Nazaria a Celsa(+ 68), sv. Viktora, p. a m.,(+ 198) sv. Inocence I., p. (+ 417) 59.zrušeno 
30.7. sv. Abdona a Sennena(+ 250) 60.zrušeno 
1.srpna sv. Petra u Okovů            61.zrušeno 
2.8. sv. Alfonsa M. z Liguori               1.srpna                                                       1.8.
3.8. Nalezení ostatků sv. Štěpána 62.zrušeno 
4.8. sv. Dominika                               8.srpna                                                        6.8.
8.8.sv. Cyriaka, Larga a Smaragda(+ 399) 63. zrušeno 
9.8.sv. Jana M.Vianneye                    4.srpna                                                        4.8.
11.8. sv. Tiburcia a Zuzany(+ 304) 64.zrušeno 
12.8 sv. Kláry                                   11.srpna                                                      11.8.
13.8.sv. Hippolyta(+ 258) a Kassiana(+ 304) sv. Ponciána a Hippolyta 
16.8.sv. Jáchym                                     26.7 se sv. Annou 
17.8.sv. Hyacint                                     17.7 se bl.Česlavem Česlava 15.7. a H.15.8 
18.8.sv. Agapit(+ 275)                  65.zrušeno 
18.8.sv. Jan Eudese                           19.srpna                                                   19.8. 
21.8.sv. Jany Fr.Chantal                    12.prosince                                               13.12 
22.8.Neposkvrněné Srdce P.Marie sobota po 2.neděli po seslání Ducha Sv. 
23.8.sv.Filip Benický (+ 1285)     66.zrušeno 
26.8.sv.Zefyrin, p. a m.(+ 217)    67.zrušeno 
27.8.sv. Josef Kalasanský                   25.srpna                                                   25.8. 
30.8.sv. Růženy od Matky Boží           23.srpna                                                   24.8
31.8. sv. Raymunda Nonnata(+ 1240) 68.zrušeno 
2.září sv. Štěpána, krále                      16.srpna                                                   15.8.
5.9. sv. Vavřince Justiniani(+ 1455) 69.zrušeno 
9.9. sv. Gorgonia(+ 303)                70.zrušeno 
10.9. sv. Mikuláše z Tolentina(+ 1306) 71.zrušeno
1.9. sv. Profa a Hyacinta(+250)      72.zrušeno 
12.9.Jména Panny Marie                73.zrušeno 
17.9.svátek jizev sv. Františka        74.zrušeno 
18.9.sv. Josefa z Kupertina(+ 1663) 75.zrušeno 
20.9.sv. Eustachia a druhů(+ 117)  76.zrušeno 
22.9.sv. Tomáše z Villanovy(+ 1555)77.zrušeno 
23.9.sv.Lina p. a m.(+ 79)            78. zrušeno 
24.9.Blah.Pany Marie de Mercede 79.zrušeno 
26.9. sv. Cypriana a Justiny(+ 304) 80.zrušeno 
27.9.sv. Kosmy a Damiána                  26.září                                                         - 
29.9.svátek sv. Michala Archanděla    společně s Gabrielem a Rafaelem 
1.října sv. Remigia(+ 535)               81.zrušeno 
3.10.sv. Terezie Ježíškovy                    1.října                                                   30.9.
5.10.sv. Placida a druhů(+ 541)      82.zrušeno 
8.10.sv. Brigity                                   23.července                                            23.7.
10.10.sv. Františka Borgiáše(+ 1572) 83.zrušeno 
11.10.Mateřství Panny Marie         84.zrušeno 
13.10. sv. Eduarda(+ 1066)           85.zrušeno 
17.10.sv. Markéty Marie Alacoque 16.října                                                      17.10. 
17.10 19.10.sv.Petra z Alkantary(+ 1562)86.zrušeno 
20.10.sv. Jana Kancia(+ 1473)        23.prosinec                                               24.12 
21.10.sv. Hilariona(+ 372)            87.zrušeno
21.10.sv. Voršily a družek(+ 453) 88.zrušeno
22.10.sv.Kordula(+ 453)              89.zrušeno
24.10.sv. Rafaela                              společně 29.9.
25.10.sv. Chrysantha a Darie(+ 283) 90.zrušeno 
26.10.sv. Evarista p. a m.(+ 105) 91.zrušeno 
5.11. sv.ostatků chrámů diecézí    92.zrušeno 
8.11.oktáv Všech Svatých oktáv zrušen a podobně u řady dalších svátků 
10.11.sv. Ondřeje Avellina(+ 1608) 93.zrušeno 
12.11.sv. Martina I., p. a m.(+ 688) 94.zrušeno 
12.11.sv.Kristina, Benedikta, Matouše, Jana a Izáka 25.srpna                               -
13.11.sv.Didaka(+ 1463)              95.zrušeno 
14.11.sv. Josafata                           12.listopadu                                               12.11 
17.11.sv. Řehoře Divotvůrce(+ 270) 96.zrušeno 
19.11.sv.Alžběty                             17.listopadu                                               17.11 
20.11.sv. Felixe z Valois(+ 1212)  97.zrušeno 
24.11.sv. Jana od Kříže                  14.prosince                                                14.12 
25.11.sv. Kateřiny (+ 305)           98.zrušeno 
26.11.sv. Silvestra, opata´(+ 1267) 99.zrušeno 
    Změna je u svátku Krista Krále z poslední říjnové neděle na poslední neděli církevního roku. Změna je i v názvech nedělí, které nejvíce jsou v NOM „v mezidobí“ místo tradičně „po Duchu Svatém“. 
   Tyto změny ke škodě věci nastali pod vedením arcibiskupa Bugniniho, člena zednářské lóže(uvádí např. Piet van der Poeg v díle Nová nebo stará mše?). Proti zednářství napsali papežové od Klementa XII. od roku 1738 řadu dokumentů, v nichž odhalují snahu zednářů zákeřně škodit. Svatí, jejichž svátky byly v NOM zrušeny, orodujte za nás!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.